Gullmarsvägen 2
(vid Gullmarsplans t-bana)
121 40  JOHANNESHOV
08-400 246 77

Miljöarbete

Vi har erhållit miljö Diplom från SLL och arbetar aktivt för ständiga förbättringar inom miljöområdet. Vi har dokumenterade rutiner vid användning av kemiska produkter som leder till minsta möjliga risk för miljö, personal och patienter. Alla våra rutiner och processer är dokumenterade.

Vi har också helt datoriserade journal och digital röntgen, som innebär ökade säkerhet för patienten och minimala utsläpp av miljöfarliga och hälsovådliga ämnen.

Vi tillämpar utbytesprincipen och ersätter hälso- och miljöbelastande kemiska produkter eller varor med mindre farliga alternativ.

Miljodiplom Gullmarsplan tandreglering

Gullmarsplan tandreglering

We Create Beautiful Smile